Koszyk

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU Dots My Love

1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.dotsmylove.pl (zwany dalej Sklepem) jest:  DML  Magdalena Frydrych wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 781-169-05-74 oraz REGON  302352930.
 2. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż internetową.
 3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma  (zwana dalej Klientem).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.dotsmylove.pl, zamówienia indywidualne drogą mailową: kontakt@dotsmylove.pl
 6. Kontakt ze Sklepem: pod numerem 791 977 643 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 oraz za pośrednictwem maila: kontakt@dotsmylove.pl , w okresie letnim w godzinach 10.00 – 15.00

 

§2 Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.dotsmylove.pl są fabrycznie nowe.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie  www.dotsmylove.pl są cenami brutto.
 3. Informacje o produktach znajdujące się w sklepie www.dotsmylove.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep internetowy www.dotsmylove.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.
 5. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep internetowy www.dotsmylove.pl zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 

§3 Złożenie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.dotsmylove.pl oraz e-mailem na adres kontakt@dotsmylove.pl
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu

 

§4 Płatności

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  • płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy 24
  • przelew bankowy
  • płatność gotówką przy odbiorze (dotyczy produktów gotowych)

 

§5 Realizacja i wysyłka zamówienia

 1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
 2. Zamówione towary  doręczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia nadania
 3. Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy www.dotsmylove.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu (np. błędnego numeru ulicy czy numeru telefonu)  przez Klienta (koszt przesyłki zwrotnej do sklepu i ponownej wysyłki do adresata ponosi Klient)
 4. Zmiany dotyczące wysyłki lub rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem kontakt@dotsmylove.pl
 5. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 6 Regulaminu.
 6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia rachunek przesyłany na adres e-mail podany w zamówieniu Klienta

 

§6 Odstąpienie od umowy

 1. O ile złożone przez Klienta zamówienie nie miało charakteru zamówienia indywidualnego (za sprawą zmiany wymiarów produktu czy wzorów użytych tkanin) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. )
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Dots My Love Jakub Frydrych, ul. St. Konarskiego 3/1 61-114 Poznań
 4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@dotsmylove.pl.
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 6. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 7. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient. Sklep nie ponosi kosztów związanych z wysyłką towaru do Klienta również w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży.

 

§7 Reklamacje

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji.
 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:  Dots My Love Jakub Frydrych, ul. St. Konarskiego 3/1 61-114 Poznań wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.dotsmylove.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania Reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 6. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.dotsmylove.pl wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.dotsmylove.pl

 

§8 Dane osobowe

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia przez Sklep internetowy www.dotsmylove.pl
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z w/w ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.dotsmylove.pl oznacza dostępność towaru, jednak  nie oznacza natychmiastowej wysyłki zamówienia, gdyż ta jest zależna od terminu realizacji podanego w opisie każdego produktu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2016 r.