Koszyk

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU Dots My Love

1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.dotsmylove.pl (zwany dalej Sklepem) jest:  DML  Magdalena Frydrych wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 781-169-05-74 oraz REGON  302352930.
 2. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż internetową.
 3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma  (zwana dalej Klientem).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.dotsmylove.pl, zamówienia indywidualne drogą mailową: kontakt@dotsmylove.pl
 6. Kontakt ze Sklepem: pod numerem 791 977 643 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 oraz za pośrednictwem maila: kontakt@dotsmylove.pl

§2 Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.dotsmylove.pl są fabrycznie nowe. Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od tych na zdjęciach, co wynika z indywidualnych ustawień monitorów. Autor zdjęć dokłada wszelkich starań, aby oddawały  produkt jak najwierniej.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie  www.dotsmylove.pl są cenami brutto.
 3. Informacje o produktach znajdujące się w sklepie www.dotsmylove.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Wymiary produktów mogą się różnić od podanych w opisie o +-2cm (technologiczny margines błędu wynikający z różnic w długościach fabrycznych tkanin czy grubości włókniny).
 5. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep internetowy www.dotsmylove.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.
 6. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep internetowy www.dotsmylove.pl zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 9. Gotowe  zamówienie pakowane jest w papier lub karton. Zgodnie z zasadą Zero Waste sklep zrezygnował z używania worków celofanowych oraz foliopaków kurierskich i propaguje rozsądne podejście do używania opakowań, które można zastąpić lub w ogóle z nich zrezygnować. 

§3 Złożenie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Wszelkie informacje od Klienta (dotyczące zmiany wymiarów, kolorów czy wzorów tkanin, rozstawu troczków, wysokości materaca itd.) muszą zostać zawarte w treści uwag do zamówienia. Nie będą uwzględniane korekty zamówienia przesłane później mailem lub telefonicznie.  Jeśli konieczne jest ich wprowadzenie, złożone już zamówienie należy anulować.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.dotsmylove.pl oraz, w przypadku zamówień niestandardowych,  e-mailem na adres kontakt@dotsmylove.pl
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu
 5. Wszelkie zmiany dotyczące produktów, w szczególności wymiarów lub zastosowania innych wzorów tkanin muszą bezwzględnie znaleźć  się w UWAGACH DO ZAMÓWIENIA (np.: należy zapisać dokładne wymiary maty do przewijania (w cm) czy rozstaw troczków w ochraniaczu (w cm). Wyłącznie treść uwag brana jest pod uwagę przy realizacji zamówienia (niezależnie od tego czy zamówienie wstępnie zostało omówione mailowo lub telefonicznie). Powoływanie się na korespondencję mailową lub rozmowę telefoniczną nie ma wpływu na realizację zamówienia.  Dla zamówień niestandardowych niezbędne jest założenie 2cm marginesu błędu (np. w szerokości lub długości maty do przewijania).
 6. Zgodnie z art. 38 USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

§4 Płatności, promocje, rabaty

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  • przelew bankowy
  • przelew natychmiastowy Przelewy24
 3. Na wpłatę Kupującego Sklep oczekuje 3 dni robocze (w przypadku zakupów nie objętych promocją) oraz 2 dni robocze od złożenia zamówienia objętego promocją (rabat urodzinowy, Black Friday etc.).  Po upływie tego czasu nieopłacone zamówienia zostaną anulowane.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest FV (do pobrania z linku przesyłanego w potwierdzeniu zrealizowania zamówienia).
 5. Promocje w sklepie www.dotsmylove.pl nie łączą się z rabatem udzielonym na poszczególne produkty (chyba, że promocja je uwzględnia) i nie dotyczą produktów szytych na indywidualne zamówienie. Darmowa wysyłka (od kwoty 80zł) obowiązuje w przypadku zamówień składanych poza promocjami (chyba, że promocja ją uwzględnia).

§5 Realizacja i wysyłka zamówienia

 1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu w pierwszym dniu roboczym po zaksięgowaniu pełnej kwoty należnej za zamówione produkty.
 2. Termin realizacji to zwykle 10 dni roboczych, w przypadku części produktów: 7 dni roboczych. Wszystkie produkty szyte na indywidualne zamówienie, których dotyczy zmiana wymiarów lub zestawienia tkanin wysyłane są po 10 dniach roboczych.
 3. Zamówione towary  doręczane są Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia nadania.
 4. Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy www.dotsmylove.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu (np. błędnego numeru ulicy czy numeru telefonu)  przez Klienta (koszt przesyłki zwrotnej do sklepu i ponownej wysyłki do adresata ponosi Klient)
 5. Zmiany dotyczące wysyłki lub rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem kontakt@dotsmylove.pl
 6. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 6 Regulaminu.
 7. Do każdego zamówienia Sklep wystawia rachunek przesyłany na adres e-mail podany w zamówieniu Klienta
 8. Termin realizacji zamówienia złożonego w trakcie trwania urlopu lub w okresie świątecznym (jak przerwa między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, przerwa wielkanocna lub majówkowa)  liczony jest od 1-ego dnia roboczego po zakończeniu urlopu/przerwy – dokładamy wszelkich starań, aby był on jak najkrótszy 🙂

§6 Odstąpienie od umowy

 1. O ile złożone przez Klienta zamówienie nie miało charakteru zamówienia indywidualnego (za sprawą zmiany wymiarów produktu czy wzorów użytych tkanin) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. )
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres: DML Magdalena Frydrych ul. Nadolnik 9  61-012 Poznań (obecnie konieczne jest potwierdzenie przez Sklep tego adresu do wysyłki).
 4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@dotsmylove.pl.
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 7. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient. Sklep nie ponosi kosztów związanych z wysyłką towaru do Klienta również w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży lub chęci wymiany towaru na towar (podstawa prawna: USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Art. 12). Klient ponosi także wszelkie koszty bezpośrednie zwrotu towaru jak opakowanie czy zabezpieczenie na czas transportu. Sposób zwrotu towaru nie jest narzucony przez Sklep, to Klient może wybrać formę jego dostarczenia (paczka pocztowa, przesyłka kurierska, list polecony lub zwrot bezpośrednio w Pracowni).

§7 Reklamacje

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji.
 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem, należy zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności w terminie 2 miesięcy
 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu
 4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:  DML ul. Nadolnik 9 61-012 Poznań wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.dotsmylove.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania Reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 6. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.dotsmylove.pl wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.dotsmylove.pl

§8 Dane osobowe

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia przez Sklep internetowy www.dotsmylove.pl
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z w/w ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych Klienta jest DML Magdalena Frydrych z siedzibą w Poznaniu (61-114), ul. St. Konarskiego 3/1
 6. Przetwarzanie danych Klienta pozwala Sklepowi na świadczenie usług, m.in. utrzymanie Konta, realizowanie zamówień Klienta, kontakt związany z wykonywaniem umowy.  Dane Klienta przetwarzane są także w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń oraz w celach analitycznych lub statystycznych. Sklep nie wysyła Newslettera.
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy,  dane te będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 9. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz DML Magdalena Frydrych mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności i obsługa telefoniczna Sklepu.
 10. Uprawnienia Klienta w związku z przetwarzaniem przez DML Magdalena Frydrych jego danych:
 • Klient może uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie Sklep przetwarza jego dane oraz dodatkowo kopię danych osobowych
 • może zażądać sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby DML Magdalena Frydrych je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli wyraża chęć, aby DML Magdalena Frydrych przetwarzał dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli wyraża chęć, aby dane zostały przechowane w związku z roszczeniami Klienta)
 • może zażądać przekazania danych, które dostarczył Sklepowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane Klient może samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, Sklep na żądanie Klienta może zrobić to za niego
 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych Klienta przez DML Magdalena Frydrych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Klient może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdują się wyżej w §8 ust.6 )
 • Sklep wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Klient może się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@dotsmylove.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto Klient może napisać na adres DML Magdalena Frydrych, ul. Nadolnik 9 61-012 Poznań

§9 Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.dotsmylove.pl oznacza dostępność towaru, jednak  nie oznacza natychmiastowej wysyłki zamówienia, gdyż ta jest zależna od terminu realizacji podanego w opisie każdego produktu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2016 r. Ostatnia zmiana z dnia 24 maja 2018r.