Koszyk

WALEŃ – symbol naszego działania na rzecz ochrony środowiska

Dlaczego właśnie WALEŃ* symbolizuje zmiany w naszej Pracowni? Ano dlatego, że będąc jedną z największych istot żyjących na Ziemi (a w przypadku płetwala błękitnego największą w całej historii Ziemi) staje się bezbronny wobec nieodpowiedzialnych działań człowieka. Nie mam w tym momencie na myśli rytuałów, o których ze względu na okrucieństwo trudno pisać na stronie Pracowni Krawieckiej, a bezrefleksyjne korzystanie z naczyń, słomek, butelek i wszelkiego rodzaju opakowań, które nie ulegają biodegradacji i realnie zagrażają życiu i zdrowiu ssaków żyjących w oceanach.

Jakie zmiany zaszły w naszej Pracowni w ostatnim czasie?

W 100% zrezygnowałyśmy z używania foliopaków kurierskich, nie stosujemy opakowań celofanowych, a opakowania, w których przysyłane są do nas tkaniny wykorzystujemy jako worki na odpady – te z kolei dokładnie segregujemy, choć wiąże się to z ogromnym nakładem finansowym, odchodzimy także od używania tradycyjnej taśmy klejącej na rzecz papierowej, do minimum ograniczamy dopełnianie kartonów papierem wypełniającym, białego papieru używamy tylko, gdy jest to niezbędne, spodnią warstwę papieru do druku listów przewozowych wykorzystujemy do notatek lub oznaczamy nimi zamówienia. Szczęśliwie coraz większa ilość papierni minimalizuje zużycie wody i sama wytwarza energię elektryczną w trakcie produkcji, dbając jednocześnie o zrównoważoną gospodarkę leśną – zatem w papierze nadzieja 🙂 .

Wszystkim, którzy popierają kierunek zmian w naszej Pracowni – serdecznie dziękuję! Produkty, które do Was wysyłamy pakujemy w sposób wystarczający na kilkudziesięciogodzinną podróż, wraz z jej końcem opakowanie najczęściej trafia do śmieci, zatem im jest mniejsze i prostsze tym dla środowiska lepiej.

*Rząd ssaków skupiający około 80 gatunków dużych zwierząt, takich jak delfin, morświn, kaszalot czy płetwal błękitny.

Share Post :

Related Posts

Dodaj komentarz